Brannfolk under innsats i kjølvannet av Gjerdrum-ulykken Brannfolk under innsats i kjølvannet av Gjerdrum-ulykken Foto: Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS

Viktig lærdom fra Gjerdrum-ulykken