I senere tid er det blitt mer åpenbart at mennesker med meninger som faller utenfor det politisk korrekte har får yrkesforbud. Hvilket også tilsiktet eller ikke, rammer deres familier med de konsekvenser dette har, et nylig eksempel på dette er PEGIDA-lederen Max Hermansen.

Videre konstaterer jeg at saker som åpenbart ikke har flertall i folket, notorisk og systematisk blir unndratt debatt og folkeavstemninger. Politikerne, den selvoppnevnte «elite» som «vet bedre» enn folket, vil ikke ha noen folkeavstemning om viktige saker som: EØS, Schengen, kommunesammenslåinger og innvandring. Faktum er at de styrende politikerne i Norge frykter resultatet fra kloke norske velgere.

Den internasjonalt og norske "trenden" viser dessverre at flere og flere elitepolitikere uten livs og arbeidserfaring, overtar mer og mer makt i de etablerte politiske partiene. Jeg og Demokratene vil lytte mer til det norske folk — derfor ønsker vi flere folkeavstemninger velkommen.

Vidar Kleppe

Fylkestingsrepresentant for Demokratene i Vest-Agder