Jeg åpnet mitt innlegg under debatten rundt Sodevika saken med å belyse at Lindesnes INP hadde frontet en bindende folkeavstemning både på Sodevika saken og det nye helsehuset, hadde vi sittet i kommunestyre forrige periode.

Det ble da reist flere replikker mot mitt innlegg og det ble reist flere spørsmål rundt flere forhold i innlegget. Vår varaordfører Jan Øyvind Åvik (Ap) forholdt seg undrende til hvor mye dette ville ha kostet.

Ja, dette hadde nok kostet mye for kommunen. Men vi må se kostnadsbildet fra begge sider i saken. De miljømessige konsekvensene over tid. Sosiale forhold ved påvirkningene som fører til ubehag for beboere i og rundt området, om de mulige konsekvensene som eventuelt vil inntreffe.

De antall møtene som vi må behandle denne saken, for så å utsette andre viktige saker, som til slutt har gjort at næringsaktører flyttet ut av kommunen fordi vår kommune mangler nødvendig næringsareal. Alt dette må tas med når vi ønsker å vurdere om vi skal ta i bruk en demokratisk bindende folkeavstemning. Vi må også ta med verdien av å gi mer makt til innbyggerne i kommunen, slik at vi slipper usikkerhet på hvem folket skal stemme på før kommunevalget og eventuelle saker vil bli avgjort etter et slikt valg.

Slike lokale folkeavstemninger er ikke et nytt fenomen. Mellom 1970 og 2018 ble det gjennomført 961 lokale folkeavstemninger.

De mest vanlige temaene for folkeavstemninger har vært blant annet miljøspørsmål og bygninger. Noe vi i INP tar på det største alvor. Vern av naturmangfold er et sentralt tema i vårt partiprogram.

Vi fikk også replikk under kommunestyremøte om hvor vi var et industri parti. Ja, vi er definitivt et næring og industri parti. Saken om Sodevika er et verdivalg, hvor vi setter naturens mangfold opp mot fremtidig næring og industri spørsmål. Vi vet ikke hvor mange arbeidsplasser dette området til slutt vil generere og om det på et senere tidspunkt kommer spørsmål om å ta mer av området. Norge trenger et sterkere vern mot nedleggelse av naturen, spesielt rundt vår lange kystlinje.

Når det gjelder næring er vi det partiet som strekker oss lengst i oljeutvinning. Vi ønsker å satse på den industrien vi er best på i verden. Få tilbake arbeidsplasser som blir flyttet ut av landet. Gjøre arbeidsplassene vi har i landet mer konkurransedyktig ved å senke energiutgiftene for både næring og folk flest.

Geir Pedersen, leder Lindesnes INP