Ja til kryss på Blørstad

Vestre Skogsfjord Vel ber politikerne i Lindesnes kommune om å vedta Nye Veiers forslag om motorveikryss på Blørstad, som vist i denne illustrasjonen. Foto: Nye Veier/Sweco