Spørsmål til enhetsleder Linda Vavik

For noen dager siden fikk vi her på Orelunden Omsorgssenter opplysningen om at Holum Omsorgssenter skal legge ned dagsenteret sitt. Holums dagsenterbrukere skal nå sendes til Marnadal, Ulvegjelet og Orelunden. og på denne måten spare penger. De borgerlige partienes valgløfter, både ved lokalvalg og nasjonalvalg, fortalte at nå skulle de gamle prioriteres. Hadde ikke saken vært så alvorlig ville jeg ledd av en slik politisk kråkebolle. Flere helsearbeidere kan nå sies opp , og flere penger spares. Så må også den avsindige historien om en dagsenterbruker her i kommunen som rett og slett ble glemt hjemme og ikke ble etterlyst av verken dagsenteret eller hjemmesykepleien, så han var alene i huset sitt i tre uker, og overlevde utrolig nok.
Så spør jeg enhetsleder for hjemmebaserte tjenester om hvorfor mange sykehjem og omsorgssenter bestemmer at de ikke skal kaste matbiten, her på Orelunden er situasjonen den at all mat som ikke spises kaste rett i søppeldunken. Så må en person få i oppdrag å informere om alle arrangementer i byen vår som passer gamle. Så savnes aktiviteter , bare bingo og strikking er ikke like morsomt hele tiden. Til slutt, når vi får fem - seks nye dagsenterbrukere her på Orelunden blir det dårlig plass. For ett år siden ble dagsenteret på sykehjemmet nedlagt og flyttet til Orelunden Omsorgssenter, så nå står kafe Hjerterom på sykehjemmet tom. Kafe Hjerterom er tre ganger så stor som kafeen her på Orelunden. Så der hadde det vært god plass til både dagsenterbrukere fra Holum og fra Orelunden. Jeg vil be enhetsleder for hjemmebaserte tjenester Linda Vavik forklare oss hva som er logikken i dette.

Jan Henrik Jensen

Les hele saken med abonnement