Svar på sommerkroppen

God selvfølelse er med å bygge god folkehelse.

Det er med undring vi leser leder for hovedutvalg for kultur, folkehelse og frivillighet og Frp-politiker, Steinar Andersen sitt leserinnlegg i Lindesnes avis hvor han mener at kroppspress er positivt. Som folkehelsepolitikere i Agder reagerer vi på Andresens ensidige vinkling om at kroppspress og dårlig samvittighet gir bedre helse i befolkningen.

Kroppspress er en av mange former for press som er med å gi ungdom i dag en dårlig selvfølelse. Selvfølelsen er aksepten vi har for oss selv som den vi er og bevisstheten knyttet til egen verdi. På andre siden kan lav selvfølelse gi usikkerhet, selvkritikk og skyldfølelse. Selvfølelsen er svært viktig for hvordan vi forholder oss til livet og hvilke valg vi tar.

Arbeiderpartiet er opptatt av å legge til rette for at barn og unge kan bygge god selvfølelse fordi vi vet at dette er viktig. For oss betyr det et samfunn som oppmuntrer deg til å bli den beste versjonen av deg selv med det utgangspunktet du har. Vi vet også at dårlig helse øker ved dårlige levekår. Helsedirektoratet peker på at god helse nettopp derfor skapes aktivt gjennom skole, arbeid, bolig og nærmiljø. I tillegg har folkehelsedirektøren i Agder fylkeskommune også vært tydelig på at de beste politiske grepene vi kan gjøre er de som favner flest.

Derfor vil Arbeiderpartiet følge opp viktige folkehelsetiltak både i den videregående skolen, men også i fylkeskommunens samarbeid med kommunene. Derfor har vi prioritert levekårssatsninger i våre fylkeskommunale budsjetter. Derfor jobber Arbeiderpartiet på stortinget for å utjevne de sosiale forskjellene som den blåblå regjeringen har økt i sin regjeringstid. Derfor vil vi også ha mer fysisk aktivitet og frukt og grønt inn i skolen. Fordi Arbeiderpartiet vil tilrettelegge for at du skal kunne ta gode valg, ikke bli møtt med pekefinger og kritikk.

Det er nemlig ikke den ene joggeturen eller det at du lot være å spise noe usunt til middag i går som bygger god folkehelse i befolkningen. Det er de kollektive satsningene på en barndom uten mobbing, oppvekst utenfor fattigdom og et liv med mestring som utgjør forskjellen. Arbeiderpartiet ønsker ikke et samfunn som forteller deg hvem du skal være, men et samfunn som tilrettelegger for at du kan være deg selv!

Med ønske om en god sommer til alle, uansett kroppsfasong.

Line Kysnes Vennesland og Even Tronstad Sagebakken, medlemmer i hovedutvalg for kultur, folkehelse og frivillighet i Agder fylkeskommune for Arbeiderpartiet.

Les hele saken med abonnement