De ansatte er vår viktigste ressurs!

I arbeidet med å skape den nye kommunen, og sikre gode tjenester til alle våre innbyggere, er de ansatte vår viktigste ressurs. Tre ulike kulturer skal bli til en. Vi skal oppfylle intensjonsavtalen for den nye kommunen, og vi skal jobbe videre med å skape en heltidskultur. For å få dette til, er vi helt avhengige av at de ansatte blir involvert i utviklingen og forbedringen av egen arbeidsplass, slik at vi sammen skaper et godt tjenestetilbud til våre innbyggere i nye Lindesnes. Skal vi lykkes med å involvere de ansatte på en god måte, må vi sikre at nye Lindesnes har et godt trepartssamarbeid.

Arbeiderpartiet har alltid prioritert samarbeidet med fagbevegelsen høyt. Det er her vi får gode innspill på hvordan ting oppfattes, hvor «skoen» trykker, og hva som kan være gode løsninger. Lindesnes Arbeiderparti ønsker å styrke trepartssamarbeidet. Vi mener at et godt trepartssamarbeid er en viktig forutsetning for å få til både en god utvikling når det gjelder tjenestene våre og styrke de ansattes eierskap til sin egen arbeidsplass.

Rent konkret vil Lindesnes Arbeiderparti styrke kommunens trepartssamarbeid ved at politisk ledelse, administrativ ledelse og fagforeningene treffes hyppigere i faste møter. Da kan vi tidlig ta opp muligheter og utfordringer. Det er nemlig slik at for å få til gode løsninger, er vi avhengige av å ha et godt bilde på hva nå-situasjonen er. Dette bildet blir best når en har en bred inngang til beskrivelsen. Først når vi har en presis beskrivelse, kan vi sortere og se på hva det er politikerne, administrasjon og ansatte må gjøre for å sikre best mulig resultat eller løsning på en utfordring.

Et godt trepartssamarbeid vil alltid være viktig, men det vil være spesielt viktig de første årene av sammenslåingen.

For det er nemlig slik at mye av det vi gjør de neste fire årene, vil forme den nye kommunen for lang tid fremover. Det betyr derfor mye hvem som får tillit til å styre kommunen de neste 4 årene. Lindesnes Arbeiderparti vil være en garantist for et godt trepartssamarbeid når den nye kommunen nå skal formes.

Godt valg!

Even Tronstad Sagebakken

ordførerkandidat for Lindesnes Arbeiderparti

Les hele saken med abonnement