Jeg hører stadig at det er enkelte som reiser til Lyngdal for å handle, fordi de kan parkere gratis i 4 timer. Dette gjør de i stedet for å handle i Mandal. Hvis vi legger til grunn at staten vet hva det koster å kjøre bil, er det kr. 4,10 pr. kilometer. Avstanden mellom Mandal og Lyngdal er 32,63 km. For å forenkle tingene vi sier 4 kroner og 30 kilometer. Det vil si en kostnad på 120 kroner. Vi må jo også hjem og totalen blir 240 kroner. For den prisen kan du parkere i parkeringsanlegget i Uranienborg i nesten 10 timer. Selv med halve kostanden kan du parkere 1 time mer enn det du kan parkere gratis i Lyngdal. Fra Vigeland blir det ved max pris parkering i 5 – 6 timer.

Hvordan hadde Mandal sett ut om vi ikke hadde parkeringsavgift? Har noen vært i Farsund og prøvd å finne en parkeringsplass? Det som skjer er at alle som arbeider på skole, kontor og forretninger parkerer nærmest mulig arbeidsplassen. Når kundene kommer er det ingen sentrale parkeringsplasser. Det samme hadde vi i Mandal for mange år siden.

Hvis noen tror at vi hadde hatt de parkeringsplassene vii har i dag uten parkeringsavgiften, må de fortelle meg hvordan. Ingen parkering i Uranienborg, (beklager bruken av Uranienborg, når det er Torjusheia) og nesten ikke noen store parkeringsplasser. Hvis det er kommunen som betaler, så er det jo oss. Vi hadde måttet tåle kutt i skole, helse o.l. Nei, takke meg til parkeringsavgift og orden, enn gratis og kaos. Kostpris til Sørlandsenteret blir jo ca. 800,00. Husk at dette er hva staten sier det koster i driftsutgifter for en bil.

Når jeg også hører at noen i Lindesnes bruker gratis parkering som argument for å slå seg sammen med Lyngdal, blir jeg i tvil om folkeavstemming er så lurt.

Nils Petter Johannessen