Som jeg tidligere har påpekt er det uryddig at Visit Lindesnes nylig har bestilt en mulighetsstudie av fiskelagstomta, og på toppen av dette uttaler at det er hemmelig hvem som står bak planene. Denne mulighetsstudien er i tillegg utført uten at grunneier Nybrygga Eiendom har hørt om planene før de blir presentert i avisen. Konfrontert med kritikken svarer daglig leder i Visit Lindesnes, Erling Løfsnes, at «det aldri var meningen at illustrasjonene skulle nå offentligheten» – noe som gjør saken enda mer uryddig og lite tillitvekkende.

Det er få som mener at det gamle Fiskelaget er en pryd for Mandal by slik bygget i dag fremstår. Nybrygga eiendom har i lang tid arbeidet med et prosjekt på tomten som inneholder sentrumsnære næringsarealer, leiligheter og et mer moderne, større og mer attraktivt servicebygg for havna som vil styrke tilbudet til spesielt båtturistene. Prosjektet har vært gjennom de omfattende ordinære planprosessene, hvor det har vært løpende dialog med Lindesnes kommune og også møter med Lindesnes havn. I planforslaget som tidligere har vært presentert er det kommunedelplanen som er førende for prosjektet, cotehøydene i planforslaget i samsvar med sentrumsplanen og store båter skal kunne ligge med langsiden inntil brygga som i dag.

Havnestyret vedtok i denne sammenheng følgende i møtet 30. sep. 2022: Havnestyret er positive til å gå videre i dialog med Nybrygga eiendom om mulig reguleringsplan. Havnestyret vil legge vekt på at gjestehavnas fremtidige behov kan ivaretas.

Det er ikke overraskende at nabo til prosjektet, Finn Morten Bessesen, rykker ut og forsvarer mulighetsstudien. Det er selvsagt ønskelig for Bessesen å få en ny – og for han – gratis park som del av sitt nabolag. Men det er samtidig overraskende at han mener det er positivt å utarbeide en mulighetsstudie uten å informere den private grunneier, og at det på toppen av det hele gjøres av byens turistkontor for en «hemmelig» oppdragsgiver. Når vi i tillegg får vite at illustrasjonene ikke skulle nå offentligheten, så er det jo lett å spekulere i motiver – som Bessesen selv gjør i sitt innlegg. Bessesen mener at jeg forsøker å «kneble» forslaget når jeg påpeker denne uryddigheten. Og litt komisk blir det jo når Bessesen avslutter sitt innlegg med at «vi ønsker ikke atter en gang å oppleve at i Mandal blir saker besluttet ved at «noen har snakket sammen»». For meg er det betydelig mer tillitvekkende at planforslag utarbeides på ordinær måte i dialog med de impliserte og at saken behandles politisk i full åpenhet, enn at en «hemmelig» oppdragsgiver via turistkontoret – uten å informere grunneier – utarbeider en mulighetsstudie som ikke er ment å skulle nå offentligheten. Men som nabo er kanskje det prinsipielle vanskeligere å se for Bessesen.

Rødts Petter Thilesen uttrykker i et innlegg også positivitet til mulighetsstudien. Dessverre avslører innlegget at Thilesen ikke har satt seg inn i saken, for det er nettopp på grunnlag av «gjestehavnas fremtidige behov» at Havnestyret gjorde sitt vedtak for et drøyt år siden. Hensynet til turister, båter og tilgjengelighet er svært viktig og det vil selvsagt også være svært viktig når planforslaget trolig kommer til politisk behandling på nyåret. Da vil det som vanlig være mulig å uttale seg ved offentlig ettersyn for alle som ønsker det, gjennom åpne prosesser på ordinær måte.

I august kåret organisasjonen Norsk sentrumsutvikling Lindesnes Høyres kommunevalgprogram til det beste programmet for utvikling av Mandal bysentrum. Det er ikke tilfeldig, og det understreker at behovet for en balansert utvikling er det beste for et sentrumsutviklingen i Mandal i årene fremover. Gjennom en offensiv næringspolitikk og aktiv boligpolitikk skal vi skape en enda mer attraktiv by å bo, jobbe og være turist i. Det vil gi et enda mer livskraftig og levende bysentrum året rundt.

Paal Pedersen, gruppeleder Lindesnes Høyre og styreleder Lindesnes havn