Husene til vanlige folk i Midtøsten var den gang todelte: Ett stort rom, «stua», der menneskene bodde, og et mindre der dyrene levde.

Det er gledelig å konstatere at hvert år før jul trykkes mange artikler om Jesu fødsel og forhold som angår den. Men vi ser og at det skrives noe som man nokså sikkert kan si er feil. Samtidig må vi ha lov å si at også i salmer og i bibeloversettelser er brukt ord som er misvisende i forhold til det vi vet.

Vi synger i salmen «Et barn er født i Betlehem» at Jesus ble lagt i et krybberom. At han ble lagt i en krybbe, er riktig (Lukas 2,7), men hva slags rom det er, er mer usikkert. Stall står det ikke i Bibelen at det var, selv om også det ordet brukes i sanger.

Olav Tendeland, som i flere år var direktør for et sykehus i Jerusalem og bodde flere år i Midtøsten i tjeneste for FN, sa i et intervju jeg hadde med ham at han mener det er svært sannsynlig at Josef og Maria tok inn hos familie i Betlehem. Han og andre mener at ordet «katalyma», som i noen bibeloversettelser er oversatt med herberge, bedre kunne ha vært oversatt med «det store rommet».

Husene til vanlige folk i Midtøsten var den gang todelte: Ett stort rom, «stua», der menneskene bodde, og et mindre der dyrene levde. Skillet mellom rommene var ofte en halvvegg med «krybber» der dyrene fikk mat. Slike hus har vært i bruk i Midtøsten og Nord-Afrika helt til vår tid. At Josef og Maria måtte gå fra hus til hus for å finne plass, er det ingenting som taler for, ifølge Tendeland.

Han mener familien tok vel imot de to. Men i vanlige hus var det ikke noe gjesterom. Gjestene måtte sove på gulvet sammen med familien i huset. Og dersom gulvet var fullt bare med husets egne folk, var dyrenes del eneste mulighet. Men med litt omtanke var ikke det noe dårlig alternativ, og temperaturen var den samme i begge rommene.

Det er misvisende når det skrives og sies at Jesus ble født utenfor ekteskap. Det samme gjelder for bibeloversettelser der det står at Josef tok med seg Maria, sin «forlovede» (Lukas 2,5). Nei, de to familiene hadde inngått ekteskapskontrakt. Biskop Ole Chr. Kvarme skriver i boka «Barnet og byen»: «Selv om ikke trolovelsen innebar ekteskapelig samliv, var likevel dette den avgjørende begivenhet som gjorde Maria til Josefs hustru og Josef til Marias mann i juridisk og arverettslig forstand».

I en NTB-artikkel for flere år siden står det at det «vrimler av feilaktige tidsangivelser i Bibelen, for eksempel om tidspunktet for barnemordene i Betlehem og ankomsten til de tre vise menn».

Tretallet går igjen i benevnelsen «Helligtrekongersfest», men Bibelen oppgir ikke at det var «tre» vise menn, men «noen». Tretallet har nok sin opprinnelse i at vismennene kom med tre gaver, gull, røkelse og myrra.

Torbjørn Greipsland