Debattinnlegg

Jeg har over tid påpekt den urimelige avgiften som Lindesnes kommune tar for å godkjenne piperenovering. I utgangspunktet fikk jeg svar om at brannvesenet skulle overta behandlingen av dokumentet. Dette viste det seg at var juridisk problematisk da brannvesenet var et eget IKS.

Viser også til oppslag i Lindesnes avis hvor urimelig gebyr for saksbehandlingen ble tatt opp – dette uten at noen politikere eller ansvarlige i kommunen responderte.

Gebyr som Lindesnes kommune tar er etter hva jeg er opplyst kroner 4200.-. Dette er en avgift som ikke gjenspeiler kostnaden med å behandle dokumentet som er ferdig utfylt av det godkjente firma som gjør jobben. Arbeidet med dokumentet i kommunen kan umulig ta mer enn 30 minutter.

Lyngdal kommune hadde tidligere en høy avgift, men der er den satt ned til kroner 2000.-.

Jeg håper at ansvarlige politiske partier ved behandlingen av gebyrregulativet/budsjett behandlingen nå om få dager ser urimeligheten av dette gebyret.

Slik gebyret er nå vil et i noen tilfeller kunne være det som gjør at huseier ikke renoverer pipeløp før eventuelt pålegg. Dette kan ikke være intensjonen.

Alle jeg snakker med innen brannvesen, politikere og menigmann synes avgiften er urimelig.

Jeg håper at de som representerer beboere i kommunen ser urimeligheten og gjør tiltak og setter den ned til samme nivå som i Lyngdal – kroner 2000.-.

Jeg vil anmode alle om å følge med hvilke partier som tar dette opp. Dette er en liten sak i et stort budsjett, men det viser tydelig hvem som har fokus på avgiftene.

Med vennlig hilsen

Johnny Vatne