Jeg har tidligere vært en aktiv bruker av sykkel.

Og jeg synes ennå det er koselig å se at folk tar seg turer på to hjul, enten dette nå er på støvete landeveier eller i mer tettbygde strøk.

Det jeg derimot kan styre min begeistring for er disse fartsfantomene ikledd kondomdress og ugjennomtrengelige solbriller man kan møte stort sett overalt hvor en bil kan ferdes. En av disse kan være ille nok, og når man så treffer på en gruppe på 3–10 stykker utstrakt i hele veiens bredde med suveren forakt for hva eller hvem som kommer bak dem, hender det at jeg kan banne saftig bakerst i køa.

Det virker jo som at med en gang noen ikler seg kondomdraktene blir man en slags superhelt, og av den grunn er hevet over sedvanlig lov og rett i trafikkbildet.

Nå er jo disse myke trafikantene (selv om de nok ikke liker å bli kalt myke, de har jo stål i bein og armer) i sin fulle rett til å bruke veibanene som oss bilister, men jeg tillater meg nå engang å komme med et par hjertesukk angående dette fenomenet.

Det første hjertesukket handler om at man som trafikant skal vise hensyn til andre. Det virker jo som at med en gang noen ikler seg kondomdraktene blir man en slags superhelt, og av den grunn er hevet over sedvanlig lov og rett i trafikkbildet. Så til dere superhelter der ute. Husk at også andre er i sin fulle rett til å bruke veibanen, og at man skal ta hensyn til andre i trafikkbildet.

Jeg har også i lang tid undret meg på hvorfor disse kondomfolkene på død og liv ikke kan bruke sykkelstier der disse måtte forekomme. Og enda mer undres jeg på hvorfor ikke det offentlige har tatt grep for at syklister faktisk bruker disse samme sykkelstiene. Faktum er at kondomdresser på veiene i tett trafikkerte strøk i og nær tettbebyggelse skaper unødvendige køer, irritasjon og ofte også trafikkfarlige situasjoner.

Ut fra dette etterlyser jeg mer handlingsvilje fra det offentlige. Syklister på veibane der det fins sykkelstier burde vært forbudt. Underbygg dette gjerne med bøter og ved gjentakelse inndragning av dette tobeinte fartsmonsteret en racersykkel er. Mitt forslag til å løse dette er nok drastisk, men kan hende nødvendig?

Hele tanken bak dette innlegget er ikke å forby sykling. Tvert imot. Jeg oppfordrer folk til å ta hjulene fatt, for man ser og opplever natur på en helt annen måte på to hjul.

Derimot vil jeg ha et tryggest mulig trafikkmiljø for alle. Og det bør være lovlig å bruke vettet selv om man har skjult flesk og valker bak en kondomdress og ugjennomtrengelige briller.

God (sykkel) tur til alle.

Audun Steen