Bevar Sodevika som et friluftsområde med tankanlegget slik det er nå!

foto