Høye Høyesen trekker fram Utviklingen av Morrows batterifabrikk i Arendal som et godt eksempel på hvordan privat og offentlig samarbeid kan skape nye muligheter. Høye Høyesen trekker fram Utviklingen av Morrows batterifabrikk i Arendal som et godt eksempel på hvordan privat og offentlig samarbeid kan skape nye muligheter. Foto: Morrow Batteries

Det valgkampen bør handle om