Torsdag 26. oktober og tirsdag 31. oktober satt NRK Debatten på agendaen en bekymringsfull utvikling knyttet til ungdomskriminalitet i Norge og den krevende ressurssituasjonen i norsk politi.

Agder politidistrikt kom uheldig ut i Debatten på NRK tirsdag kveld. Dette har med god grunn skapt reaksjoner i politidistriktet. Vi ønsker derfor å korrigere det feilaktige bildet som ble skapt.

Debattene var gode. Utfordringene som ble løftet er reelle og særdeles viktige. Dessverre manglet det nøkkeltall for Agder politidistrikt i sendingene og den store bekymringen som er knyttet til ungdomskriminalitet i Agder ble ikke adressert. Tvert imot ble det tegnet et bilde av at Agder, som eneste politidistrikt, så med optimisme på utvikling knyttet til ungdomskriminalitet og ressurssituasjonen for å håndtere dette. Det var svært uheldig.

Vi ønsker derfor å korrigere det mangelfulle og feilaktige bilde som ble skapt av situasjonen i vårt politidistrikt. Dette må ikke forstås som at Agder politidistrikt ønsker å unngå en debatt om ungdomskriminalitet, eller mangler tall og kunnskap knyttet til tematikken. Tvert imot har vi i den siste tiden forsøkt å legge til rette for gode og faktabaserte debatter om dette viktige temaet.

Vold begått av ungdom under 18 år i Agder bekymrer både kommunene og politiet. Agder politidistrikt har derfor ved flere anledninger det siste året tatt initiativ til å sette utfordringene vi står overfor knyttet til denne tematikken på dagsorden i vår egen region. I vår trusselvurdering for Agder i januar i år pekte vi på nettopp ungdomskriminalitet som én av de særlig alvorlige kriminalitetstruslene i regionen vår. Gjennom sommerens fokus på ungdomskriminalitet og vold blant ungdom i Agder, brukte vi betydelig ressurser på å bidra med kunnskap i media og i dialog med våre samvirkeaktører. I oktober offentliggjorde vi en egen straffesaksanalyse om vold, trusler og ran begått av personer under 18 år i politidistriktet. Hensiktene har nettopp vært å bidra til en felles situasjonsforståelse og et faktabasert og nyansert grunnlag for videre diskusjoner – og debatter. Vi ønsker å være åpne om det vi kan være åpne om. Å bryte ned kunnskapen vi sitter på i grundige analyser er også en del av dette.

I perioden 2020 til 2022 er det i Agder registrert en økning på 46 prosent i anmeldte forhold med gjerningspersoner under 18 år innen vold, trusler og ran. I løpet av de ni første månedene i 2023 var nesten halvparten av gjerningspersonene i U18-saker med vold, trusler eller ran, under 15 år. Bak våre analyser er det store mørketall. Selvfølgelig er vi bekymret. Dessverre kom ikke dette frem i tirsdagens debatt på NRK. I vår samtale med NRK i etterkant har både Agder politidistrikt og NRK erkjent at vi kunne gjort ting annerledes. Derfor brukte også programleder Fredrik Solvang tid av den påfølgende debattsendingen, 2. november, til å presisere Agders tall og utfordringer.

Nå håper jeg engasjementet fra NRK Debatten kan bidra til at vi også lokalt i Agder får opp enda flere gode diskusjoner om hvordan vi sammen skal skape gode lokalsamfunn og samtidig ivareta alle barn og unge i Agder på en best mulig måte.

Kjerstin Askholt

Politimester i Agder politidistrikt