Det hjelper lite om Magne Langseth i politiet mener det er trygt å bo på Ime, dersom beboerne føler seg utrygge!

Økningen av vinningsforbrytelser, ofte relatert til rusmiljøer, er et problem som beklageligvis ikke bare gjelder Ime. Frustrasjon og utrygghet oppstår når man føler at de som har ansvaret for folks trygghet i hverdagen, ikke er i stand til å utføre den samfunnsoppgaven de er satt til å utføre.

Vinningsforbrytelser blir som oftest henlagt «på bakgrunn av bevisets stilling». Dette skjer selv om det fremlegges beviser i «bøtter og spann». Mangel på ressurser og prioritering er en forklaring man hører ofte i denne sammenheng.

Forebyggende og preventivt. Det siste som er registrert på den fronten er at politiet patruljerer belastede områder. Det vil si at de kjører en runde i politibilen. Da vet i det minste kjeltringene når de bør ligge i ro, og når tid de uforstyrret kan utføre sin virksomhet. Kanskje det hadde det vært mer forebyggende og preventivt dersom politiet hadde brukt noen kalorier på å oppklare simple vinningsforbrytelser og fått gjerningspersonene straffet.

Når jeg leser om «Stor frustrasjon og bekymring» på Ime i lørdagens avis, da er det nærliggende å få en oppfatning av at vi i tillegg har en kommunalsjef for velferd i Lindesnes kommune som er lite engasjert og løsningsorientert med tanke på problemet.

Kanskje er tiden inne for å prioritere annerledes – mindre prat og mer handling. For å bidra til at vi alle kan føle en større trygghet, enten vi bor på Ime eller andre steder.

Bjarne Skogsfjord