Angående flom i Hestehaven, konsekvenser og tiltak