Kommunene kan nå ta over gravplassene fra Den norske kirke. Human-Etisk forbund mener det er en god løsning. Kommunene kan nå ta over gravplassene fra Den norske kirke. Human-Etisk forbund mener det er en god løsning. Foto: Dag Lauvland

Nå kan kommunen ta over gravplassene fra kirken