Debattinnlegg

Konverteringsterapi er grufullt. Det burde være en selvfølge for alle kristne å støtte opp om lovforbud. Dessverre skjer det motsatte.

«Paragrafen er ment å ramme dem som holder på med aktiv innblanding i en annen persons seksuelle orientering eller kjønnsidentitet», sa kultur- og likestillingsministeren da hun la fram forslaget som lyder:

«Med bot eller fengsel inntil 3 år straffes den som anvender metoder med formål om å få en annen til å endre, fornekte eller undertrykke sin seksuelle orientering eller kjønnsidentitet, som er klart egna til å påføre vedkommende psykisk skade.»

Allerede ropes det høyt fra de konservative ytterkantene i kristen-Norge. De snakker om «totalitære trekk», redusert religionsfrihet og innskrenking av trosfriheten.

Dette er med respekt å melde tullball. Det tragiske er ikke at det blir forbudt å mobbe og trakassere mennesker som forsøker å være seg selv. Det tragiske er at det fremdeles finnes så mange i vårt land som mener slik mobbing og trakassering er en nødvendig del av trosutøvelsen.

I den norske kirke heier heldigvis de fleste på mangfold. Vi har kloke biskoper og mange gode frivillige og ansatte som stiller seg på de svakes side. Vi i Åpen Folkekirke, sammen med mange gode krefter, er stolte over å ha bidratt til å åpne kirken for alle og stolte over at likekjønnet vigsel er blitt mulig i vår kirke. Vi ber om fortsatt støtte i det viktige arbeidet.

Vi kan være uenige om teologi rundt ekteskap, men vi bør være 100 prosent enige om at homofile ikke trenger hjelp til å bli kvitt legningen sin. Det er bare ett ord for slik tankegang: Grusom!

  • Det var mange kristne som heiet på politiet og ba om orden da Martin Luther King gikk i gatene

  • Det var mange kristne som heiet på myndighetene i Sør-Afrika og ba om orden da Mandela kjempet sin borgerrettighetskamp.

  • Det er mange kristne – og andre – som har stått på feil side når grupper har kjempet og stridt for å bli godtatt som likeverdige.

Altfor ofte har majoriteten av vestlige kristne sett på borger-retter som en trussel. Samtidig er det ofte enkeltindivider innen kristenheten som har tatt de tøffeste kampene for likeverd og menneskeverd. En av dem er biskop Desmond Tutu, som en gang sa det slik:

«Hva i helvete er galt med kirkene? Hvordan er det mulig å bekjempe rasisme og ikke homofobi? Seksuell orientering er ikke valgt. Svarte velger ikke å være svart; homofile, heller ikke.

Forbudet mot konverteringsterapi er dessverre helt nødvendig, fordi det fremdeles finnes folk i vårt land som mener og tror at homofili kan helbredes og at det er en kristenplikt å hjelpe homofile til å forandre seg. Men kristen nestekjærlighet kan aldri handle om å underkjenne medmennesker. Den må handle om å anerkjenne!

Å tro at homofile kan kureres, er like dumt – og forferdelig – som å tro at svarte kan vaskes rene. Det er så leit at vi – etter alt vi burde lært - fremdeles strever med å anerkjenne hverandre. Det er ingen som trenger konvertering av egen identitet. Like lite som det er rett å fornorske samer eller anglofisere indianere, er det riktig å hetero-vaske homofile. Det er og blir galt. De må ikke bli som oss. Ingen må det. Det holder lenge å være seg selv. Vi har nok å streve med av godt og vondt alle sammen om ikke vi skal underkjenne personligheten og identiteten til medmennesker.

Kulturministeren sa det godt: «det har vært en skam at denne grufulle praksisen med konverteringsterapi har foregått i landet vårt. Nå er det slutt. Nå skal det forbys. For ingen er fri før alle er fri. Norge skal være et likestilt, trygt og fritt land hvor alle kan være seg selv. Desmond Tutu sa: Hvis du er nøytral i situasjoner av urettferdighet, har du valgt undertrykkerens side. Man får ikke innskrenket trosfrihet av å godta andre. Tenk hvis det var deg noen ville konvertere, bare fordi du er som du er!

Odd I.R Uleberg, Åpen Folkekirke Agder og Telemark.