Alle reagerer, alle mener noe om strømprisen som likevel bare fortsetter og øke! Problemet vårt synes å være at regjeringen med støtte fra de borgerlige partiene ikke vil styre strømprisen. De bestemte seg i 1972 for at den beste prismekanismen i samfunnet er «Det frie marked» og ikke politisk styring. Derfor fikk vi EØS-avtalen og derfor er situasjonen fastlåst for regjeringen og andre EU tilhengere.

Etter å ha fulgt med på Arendalsukas mange nyhetsoppslag er det ingen tvil om at vi dessverre må leve med disse høye strømprisene. Dette gjelder oss alle og vi kan heller ikke velge bort strøm eller finne et annet alternativ som jo nettopp er det frie markeds reguleringsmekanisme.

Stortingets flertall er imidlertid enige om å legge plaster på såret og gi en priskompensasjon pr kwt. Hjelper det og blir vi mer fornøyd med den politiske styringen da?

Forklaringen fra regjering og høyreside er at Putins krig er årsaken. De bruker ord som solidaritet med Ukraina og grønn kraft til Europa. Dette påpekes gang på gang uten at troverdigheten blir bedre for oss som bare skal betale strømregningene. Vi trenger en troverdig forklaring og forutsigbarhet for strømkostnader fremover for det er ikke troverdig at en krig helt øst i Europa skal 10 doble strømprisene helt vest i Europa.

Hverken Putins sanksjoner eller solidaritet eller grønn kraft til Europa er brukbare argumenter. Strømprisen styres først og fremst av markedet i Europa og solidariteten fungerer dårlig når vi som trenger strøm må betale de høyeste strømprisene noensinne. Grønn kraft til Europa er nok mer en bløff enn en kjensgjerning. Europa bruker 3500 Twt og Norges eksport er cirka 15 Twt etter at de nye kablene er tatt i bruk. I snitt produserer norske kraftverk 158 Twt og forbruket vårt er 135 Twt.

Regjeringen må lære seg å snakke tydelig og kanskje lære litt av sine borgerlige venner når det gjelder å kalle en spade for en spade.

Mens vi venter på regjeringen kan jeg nevne at forslagene om fastpris, politisk styring av vannmagasinene og begrenset utenlandseksport er svært nært svarene vi venter på!

Petter Thilesen