Takk Åshild Schmidt!

Arkivfoto fra da utvalget for drift og forvaltning var på befaring hos en bolig på Tisland som får boplikt etter å ha vært fritidsbolig siden 1990. Til venstre Inga Fjeldsgaard og på høyre side står John Øyslebø, jordbrukssjef Kirstine Fuskeland og Kjersti Skiple Verdal, avdelingsleder for byggesaksavdelingen. Foto: Arkivfoto: Geir Nerhus