Debattinnlegg

Har du en tynn lommebok skal du være sikret gratis rettshjelp uansett hvor du bor i landet. Men skal rettshjelpen komme til deg må det være en advokat som kan ta reisen. Slik er det ikke alltid i dag.

Derfor prioriterte SV i forhandlingene med regjeringen om revidert nasjonalbudsjett å øke reisegodtgjørelsen til advokater og sakkyndige med 21 mill. kroner. Dette er bare starten på det som er SVs mål: å reversere høyresidens distriktsfiendtlige kutt.

For å sikre lik tilgang på rettshjelp var det nemlig tidligere ikke noe forskjell i godtgjørelsen om advokaten måtte sitte i bilen eller på kontoret. Men fra januar 2017 halverte høyreregjeringen advokatenes reisegodtgjørelse, noe som skapte opprørsstemning fra advokatene selv, og SV.

Kuttet fra høyresiden ble evaluert i 2020 og viste at «på steder med lange reiseavstander, der reise utgjør en stor andel av arbeidshverdagen, er det følgelig blitt mindre attraktivt å etablere advokatkontor etter endringen. Over tid kan det få betydning for advokattilbudet i distriktene».

Med andre ord: bor du i by kan du være mer sikker på å få hjelp om et rettslig problem skulle oppstå enn om du bor i distriktet.

Dette er et svik mot dem som bor usentralt og trenger hjelp fra advokat. Det kan være alenemoren øverst i Setesdal som risikerer å bli kastet ut av leiligheten, eller en beboer på Røst som har fått kutt i trygden. I de tilfellene er reisegodtgjørelse avgjørende for at man skal få gratis rettshjelp.

Men vi har fortsatt en vei å gå. Fortsatt er det alt for mange som ikke har krav på fri rettshjelp. I budsjettenigheten i høst sikret derfor SV en økning i inntektsgrensen for fri rettshjelp slik at den fra 1. januar 2022 ble hevet med om lag 30 prosent til 320 000 kroner for enslige og 490 000 kroner for ektefeller og par.

Disse gjennomslagene er viktige steg i retning av et samfunn der alle skal kreve sin rett. Vi i SV kommer til å fortsette å arbeide for at folk over hele landet skal få ivaretatt sine rettigheter. Det skulle faktisk bare mangle.

Andreas Sjalg Unneland, Stortingsrepresentant SV