«Marnarkrysset - selvskudd fra Lindesnes kommune?»

Utvalget for drift og forvaltning behandlet forrige uke etablering av et nytt stort handels- og kontorsenter i Marnarkrysset. På tross av at Eva Hinlo (SV) hadde svært gode argumenter og innsigelser til planen ble denne vedtatt for videre politisk behandling.

Det kan synes som om øvrige representanter ikke har fått med seg at dagens «dagligvarebutikker» i slike sentra ikke er dagligvarebutikker, men reelt sett butikker med et stort allsidig utvalg. Butikkene har en varemiks hvorav cirka 50% utgjør dagligvarer og resten utgjør sportsartikler, gaveartikler, klær og sko mv. De fleste Coop OBS butikkene i Norge har en omsetning på 200-400 millioner kroner. Det vil med andre ord si en omsetning av «ikke dagligvarer» i størrelsen 100 – 200 millioner kroner i Marnarkrysset. Det er mer enn Sentrum av Mandal omsetter for av slike vare.

Mandal vokser ikke mye fra år til annet. Følgelig må denne omsetningen tas fra andre aktører i byen. Hinlo ønsker en konsekvensanalyse av dette. Ikke mer - ikke mindre. Det kan da ikke være mye forlangt. Vi må forutsette at dagens politikere skjønner og forstår konsekvensene av at man tillater en slik etablering som ligger langt utenfor det som bystyret tidligere har definert som byens handelsområde. Konsekvensanalysen vil kunne avdekke hvilke næringer og hvilke områder av byen som vil bli rammet av butikkdød.

Eiendomssjefen ved Alti Mandal hevder i artikkelen i Lindesnes Avis at handelsparken ikke vil ha innvirkning på handelen i Alti eller sentrum. Jeg vil da måtte melde om at han i høyest grad må ansees å være inhabil. Alti-senteret har til en viss grad de samme eierne som den nye Handelsparken. Han kan vel da strengt tatt ikke mene annet enn det han gjør. Vil heller da foreslå at man tar en dialog med leietakerne i senteret i eller i sentrum av Mandal. De vil nok ha en annen oppfattelse av hva dette kan bety for deres butikker.

Alti-senteret og gågaten har allerede ledige lokaler som er vanskelig å fylle. Handelsparken i Marnarkrysset vil ikke gjøre dette lettere. Gågaten og Alti-senteret blir slik jeg ser dette en stor taper. Slik sett er jeg også inhabil både som utleier og butikkdriver.

Men det er ikke bare handelen som kommer til å bli påvirket. Lindesnes kommune har for noen år siden vedtatt bygging av «Innovasjonshuset» på hotelltomten på Malmø. Dette huset skal huse innovative bedrifter og forhåpentligvis også deler av et studie på UiA. Innovasjonshuset får flere tusen kvadratmeter med kontorer som man nå forsøker å leie ut. Handelsparken i Marnarkrysset får tilsvarende kontorareal. Marnarkrysset kan helt sikkert tilby kontorlokaler billigere enn i et kostbart Innovasjonsbygg. I tillegg kan handelsparken tilby gratis parkering til sine leietakere og besøkende til disse. Skyter kommunen seg selv i benet? Det vil bare fremtiden vise, men det vil i hvert fall ikke gjøre utleiejobben til Innovasjonshuset noe lettere.

Ordfører Sagbakken har flere ganger uttalt at byen skal vokse innenifra. Jeg håper hele bystyret vil støtte opp under en slik tankegang. La oss bevare bysenteret levende slik det er i dag. Ikke gjør som Lyngdal og andre byer som har utviklet handelsparker utenfor sentrum av byen. Da mister vi Gågata som byens juvel og alt det både vi som Mandalitter og tilreisende turister setter pris på ved byen.

Når det er sagt har jeg alltid personlig vært tilhenger av utvikling og vekst. Byen må vokse og utvikle seg om vi skal beholde og forsterke tilbudet til byens befolkning. Jeg ser derfor mange fordeler også ved å få et bilbasert kjøpesenter. Men, jeg vil forut for en slik beslutning gjerne se pro/kontra argumentene og håper derfor bystyret i hvert fall kan ta en liten pause og få utarbeidet en konsekvensanalyse for hvordan et slikt kjøpe- og kontorsenter vil påvirke handelsmønster, kontorsituasjonen og ikke minst miljøet.

Kommunen og byens politikere har de siste 10-20 årene tatt svært mange gode og kloke avgjørelser. Mandal er blitt en by vi alle sammen er stolte og glad i. Byen har fått et flott kulturhus, fint sentrum, en bro som binder sentrum og Malmø sammen, hotell, fengsel, en Furulund som vernes og et kraftfullt Alti kjøpesenter midt i byen med mer. Jeg er utrolig stolt over hva byen har fått til. Nå må vi forsikre oss om at vi ikke gjør noe som ødelegger dette. En konsekvensanalyse vil kunne si mye.

Erik Tønnesen

Les hele saken med abonnement