Det var med sjokk og stor sorg vi fredag 22. desember mottok budskapet om at Øyvind brått var gått bort bare 59 år gammel. Tapet og savnet er så uendelig stort. Aller mest hos hans nærmeste, men også blant oss som har vært så heldige å ha Øyvind som vår kollega på NAV Lindesnes vil det bli et stort savn og et tomrom.

Øyvind begynte på NAV Lindesnes i mai 2022 i en prosjektstilling hvor han skulle jobbe som jobbspesialist for flyktninger. Han jobbet tett med cirka 15 flyktninger.

Vi så raskt at Øyvind hadde en egen evne til å tenke nytt og forsøke litt utradisjonelle metoder for at de han fulgte opp skulle bli motivert for arbeid, og for at de skulle forstå norsk arbeidsliv. Han hadde også et tett samarbeid med Lindesnes læringssenter, både i forhold til norskopplæring, men også i forhold til elevbedrift.

Øyvind så hele tiden etter muligheter for å skape arenaer for å kunne teste ut arbeidsevne og jobbmuligheter. De siste månedene jobbet Øyvind spesielt med å få mulighet til å kunne ta noen av de han fulgte opp, med ut på rydding av skog og kratt. Det var flere ting som måtte avklares, og det siste som manglet var å få ordnet forsikring for de som skulle være med ut. Forsikring kom på plass med virkning fra mandag 18. desember. Den dagen skulle Øyvind til en undersøkelse på sykehuset, men allikevel ville han først ha en tur ut på en kommunal eiendom sammen med noen av flyktningene for å rydde med ryddesaks og annet nødvendig utstyr. Samme ettermiddag snakket avdelingsleder med Øyvind på telefon, og da fortalte han entusiastisk om at nå var han endelig i gang, og han hadde stor tro på at dette kunne bli en fin arena for å teste ut arbeidsevnen hos noen av de flyktningene han fulgte opp.

Så gikk det bare noen få dager, så kom det ubegripelig triste budskapet om at Øyvind var gått bort.

NAV har et mål om å få flest mulig i arbeid. Det målet var alltid veldig tydelig for Øyvind. Han så at dersom han skulle lykkes med å få flere av de han jobbet med ut i arbeidslivet, så måtte vi tenke mer utenfor boksen og våge å gjøre ting på litt nye måter.

Øyvind har satt mange gode og tydelig spor etter seg hos oss på NAV Lindesnes. Han var en lun type som samtidig var veldig engasjert i jobben sin, og i arbeidsplassen sin. Han var godt likt blant sine kolleger, og han har gitt mye læring til mange av oss. Ikke minst var Øyvind en kreativ ansatt som våget å tenke nye tanker og som våget å gjøre ting på litt andre og nye måter. Øyvind tok seg ikke til rette, men han utfordret det etablerte og spurte om han kunne få lov å forsøke å gjøre ting på nye måter.

Øyvind hadde som motto at ingenting er umulig, det umulige tar bare litt lengre tid.

Øyvind vil bli dypt savnet av ansatte ved NAV Lindesnes, og han vil også bli dypt savnet av de som har vært så heldige å ha Øyvind som sin veileder og jobbspesialist.

Savnet etter Øyvind er stort, men de gode minnene er heldigvis også mange.

Vi lyser fred over Øyvind Strædet sitt gode minne.

På vegne av alle ansatte ved NAV Lindesnes

Sissel Wiig, leder

Helge Hogganvik, avdelingsleder