Lederen i avisen Lindesnes 24. juni 2023, viser til et tilbakevendende problem for Arbeiderpartiet, som et dominant parti. Maktarroganse og å sørge for sine egne. Problemer med dømmekraft eller gangsyn. Mistanke om ukultur.

Vi har sett dette også lokalt. Detaljreguleringen av Sodevika ble «bestemt vedtatt» av Lindesnes arbeiderparti allerede i mars 2022. Før saken var politisk behandlet. Før konsekvensutredning. Før folk hadde fått sagt sitt. Det ble løyet om fabrikk med 1200 ansatte. Løgnen ble avslørt i april 2023, da VIAL ble presset på om hvem som skulle bygge og stå bak denne fabrikken. Den var bare et eksempel, ble det da sagt, på hva som kunne komme. Det er villedning, eller på godt norsk lureri. Å bruke 500–600 sider i detaljreguleringen på en løgn, det er alvorlig, både moralsk og juridisk. Det alvorlige i dette er at de tre partiene, Senterpartiet, Fremskrittspartiet og Høyre applauderte Ap for maktarrogansen, i kommunestyremøtet 15. juni 2023.

Er det rart at folk reagerer? De folkevalgte er ikke troverdig i denne saken. Når de heller ikke vil lytte til syv av ti som er mot nedsprengning må de tåle å bli gjenstand for kritikk. Slik er demokratiet.

Slik sett blir disse tre partiene en del av den lokale maktarroganse sammen med Ap. Mange vil si at det også er uttrykk for manglende dømmekraft. Noen vil si det er blitt en «tvangstanke» hos partiene. Hva som egentlig ligger bak en slik «tvangstanke» om å sprenge ned Sodevika uten grunn, undrer mange seg over.

I samme kommunestyremøte stemte de fire partiene mot avbøtende tiltak i Sodevika, som ble fremmet av John Kittelstad, KrF.

Dette må oppfattes som maktarroganse. Hvorfor i all verden ville ikke disse partiene bidra til å stemme for en bedre vernet situasjon for mennesker og natur ved en mulig nedsprengning?

De samme fire partiene skyver barnehage, skole, eldre og utenforskap foran seg ved å vise til at nedsprengning av Sodevika vil bedre økonomien og mulighetene for disse såkalte «svake» gruppene. De fleste vil si at dette er moralsk forkastelig. Det blir interessant å se folkets dom i høstens kommunevalg. Har de fire partiene ikke forstått at folk ikke vil ofre sårbar kystnatur for et luftslott? I vår tidsalder finnes utallige muligheter for å skape arbeidsplasser, uten å sprenge ned naturen.

Herbjørn Pedersen

Skjernøy