Hvor ville vi vært uten en lokalavis? Det siste året har vist oss hvor viktig det er å ha en avis som fungerer som en fellesarena for lokalmiljøet, som er tett på befolkningen og kjenner kommunens innbyggere og det pulserende livet i hver krik og krok.

Vi har hatt to saker av stor betydning for innbyggerne, der det etter hvert flommet med leserinnlegg, som speilte et sterkt engasjement og en politisk oppvåkning i befolkningen. Gjennom våren og fram til avstemningen i kommunestyret i juni så vi hvordan avisen ble forum for debatten: i sosiale medier kokte det, men avisen ble det forum som nådde ut til flest mennesker i alle aldre.

Temperaturen holdt seg gjennom sommeren og fram mot valget, samtidig som valgkampen selvfølgelig også ble preget av andre saker. Og snart kommer debatten om budsjettet for neste år.

Vi leser ellers om fru Rosenlund som fikk velfortjent medalje og foretrede for kongen, om Wærenskjold som kom som en komet på sykkelen, og om Kerim som er i ferd med å bli en stjerne innen fotball. Demografien viser at seniorgruppen er i vekst: selv om mange henger med i den digitale utviklingen, foretrekker nok de fleste av oss å lese papiravisen.

Og hvor ellers kan du få vite at Ola Nordmann er vandret heden, om ikke gjennom Lindesnes avis? Det er her vi holder oss oppdatert. Da må også innbyggerne ta inn over seg at lokalavis er dugnad: det er i vår egen interesse at vi har et levedyktig og godt presseorgan som speiler lokalmiljøet.

Det kan vi bidra til ved å abonnere, og ved å annonsere, og slik bidra til sunn økonomi for vår avis. Så takk til alle avisens medarbeidere, til en avis som på alle måter er blitt bedre de siste par årene.

Gustav Reiersen