Det er en godt kjent naturvenn som i dag fyller 85 år. Torbjørn Fredriksen var med å stifte Naturvernforbundet i Vest-Agder så langt tilbake som i 1972 og har vært dens leder i mange perioder fram til 2009. Han har i det hele tatt vært en drivende kraft i fylkesorganisasjonen og lokallaget i Mandal og med deltakelse i Naturvernforbundets landsstyre samt en rekke utvalg og nettverk i fylket der friluftsliv, miljø- og samferdselsspørsmål har vært tema.

Mange kjenner nok hans engasjementet for friluftsområdet Furulunden, hans uoppslitelige innsats for naturvernsaken med informasjonsstand for Naturvernforbundet i byer og tettsteder i Ager og ikke minst det store arbeidet for å skape interesse blant barn for dyreliv og natur med utallige kurs i fuglekassesnekring.

Gjennom det omfattende, frivillige naturvernarbeidet Torbjørn har lagt ned i alle disse årene har han samarbeidet med mange mennesker i alle aldre og posisjoner. Mange vil kjenne ham som samarbeidsvillig, resultatorientert, med integritet og en prisverdig evne til å skjære gjennom og finne kompromisser eller akseptere motpartens syn. Vi verdsetter høyt og takker for den innsatsen Torbjørn har lagt ned i det frivillige organisasjonslivet, arbeid for natur og miljøvern og gratulere på det varmeste med dagen i dag.

Rådmund Steinsvåg,

Naturvernforbundet i Lindesnes

Peder Johan Pedersen,

fylkesleder Naturvernforbundet