Debattinnlegg

Onsdag 26. oktober inviterte Barne- og ungdomsrådet de politiske partiene til debatt om oppvekst i Lindesnes kommune. Som engasjerte mammaer til våre barn i barnehage og skole møtte vi opp, med et ønske å få klarhet i hva våre folkevalgte faktisk mener og vil med oppvekstfeltet i Lindesnes kommune. Vår klare oppfatning er at det var skuffende og et fravær av interesse for fremtidig satsing på oppvekst i Lindesnes kommune.

Som velgere forventer vi at de folkevalgte har meninger og i det minste visjoner og ønsker om hva de vil med oppvekstsektoren. Vi fikk fremlagt klare tall på at vi topper statistikker som antall unge uføre i kommune, at vi står overfor store økonomiske kutt innenfor oppvekstsektoren. Økonomiske kutt som vil få konsekvenser for barn og unge i årene fremover. Svarene de folkevalgte ga ungdommene som ledet debatten er intet annet er skuffende. Ikke et konkret løfte kom, ikke engang en vilje til satsning på forebygging.

Ord som gikk igjen var tiltak, nye strukturer, tenke smart, sette det inn i et system og omforent. Vårt spørsmål som velgere er – hva konkret mener politikerne om oppvekst? For vi ble ikke klokere av dette. Vårt inntrykk er at politikerne verken har interesse eller vilje til å satse på oppvekst eller forebygging i årene fremover. Det er helsehuset som gjelder.

Det er også skremmende å høre enkelte holdninger og manglende kunnskap blant deler av de folkevalgte når det kom til rusfeltet. Sjeldent har det vært så fordomsfulle og feilaktige fremstillinger. Det er ikke slik at barn fra lavinntektsfamilier = rus og kriminalitet. Ja, de har risikofaktorer, men det betyr ikke at de ruser seg. Slike holdninger er ikke annet enn skremmende blant våre folkevalgte. Ikke engang her hadde de noen klare tanker om hva som skal til for å snu trenden eller forebygge for å forhindre ytterligere utenforskap.

Som velger forventer vi mer engasjement på oppvekstfeltet, og ikke bare en klar anmodning om kutt, kutt og ytterligere kutt. Skal trenden snus trenger vi dedikerte folkevalgte som faktisk bryr seg om oppvekstfeltet.

Avslutningsvis – takk til Barne- og ungdomsrådet som hadde gjort et godt stykke arbeid med å løfte opp viktige temaer. Vi skulle bare ønske at dere fikk de svarene som dere fortjente, fremfor vage og uklare svar. For våre barn og unge i Lindesnes kommune fortjener politikere og folkevalgte som er opptatt av barn og unges fremtid gjennom politisk vilje.

Hilsen tre engasjerte mammaer,

Silje Røyland

Anette Skogsfjord

Hanne M. Nøding