Debattinnlegg

I et leserinnlegg i Lindesnes 23. mars tok Jorunn Aanensen Kalvik til orde for at «Norge må anerkjenne Palestina nå!». Men hva slags enhet er det Aanensen ønsker at Norge skal sette godkjentstemplet på? Dagens palestinske selvstyre er dominert av PLO, og før disse ble etablert, ble folket ledet av lokale ledere som Haj Amin al-Husseini. Vi snakker om en enhet, som mens du leser dette, fortsetter indoktrineringen av et helt samfunn – inkludert barnehager, skoler, universiteter, moskeer og media – til å hate jøder. Et samfunn der heltene, de som får gater og torg og sommerleirer oppkalt etter seg; de hvis ansikt trykkes opp på store bannere, plakater og T-skjorter, er selvmordsbombere og terrorister som har knivstukket hele familier mens de sov.

Vi snakker om en enhet som i sitt grunnleggende dokument tar til orde for folkemord på jøder og utslettelse av staten Israel. Vi snakker om en enhet som har forkastet ethvert forslag til løsning på konflikten, selv om de hadde bred internasjonal støtte, og i stedet valgt terror, død og ødeleggelse.

Vi snakker om en enhet der milliarder av innsamlede kroner forsvinner i korrupsjon; der nepotismen regjerer, der politiske motstandere fengsles, tortureres og i verste fall myrdes. Der ytringsfriheten knebles, der demokratiske valg er avskaffet og der å selge mark til en jøde innebærer dødsstraff. Vi snakker faktisk om en enhet hvis leder samarbeidet med Hitler om «den endelige løsningen».

Og som en kuriositet kan man legge til at vi snakker vi om å anerkjenne en enhet innenfor helt tilfeldige grenser ettersom enheten aldri har funnets før i historien. Sunn fornuft og moral krever at Norge ikke anerkjenner Palestina!

Det faktum at 139 av FNs medlemsland har anerkjent «Palestina» er mindre imponerende med tanke på at den store majoriteten av dem er enten diktaturer eller ikke-fungerende demokratier. Norge behøver ikke alltid følge mengden – vi kan jo faktisk velge å gjøre rett!

Roar Sørensen

Norge behøver ikke alltid følge mengden – vi kan jo faktisk velge å gjøre rett!