Utta­lelsene gir dessverre lite håp om at vi skal unngå en kultu­rell krasj­landing

Kjetil Kleven Foto: Arkivfoto: Svein Frydnes