Utta­lelsene gir dessverre lite håp om at vi skal unngå en kultu­rell krasj­landing

foto