I debatten om hvilken vei Lindesnes kommune skal gå savner jeg diskusjon rundt hvilke innvirkning Sørlandets hovedstad kan ha på vårt veivalg. Det er ofte slik at veksten er større i nærområder rundt de store byene/stedene. Det vi vet, er at firefelts vei kommer til Livold, men om den fortsetter til Lyngdal de nærmeste 20 årene, vet vi ikke. Innbyggere i de fleste kommuner ønsker flere og bedre tjenester/tilbud levert av kommunen. Det være seg idrettsarenaer, svømmehaller, kulturhus, isbane etc. Det stilles også krav til utbygging av digitale signaler, mobilt nett, fiber etc. I helsesektoren vil man gjerne ha lokalt sykehus, godt kvalifisert helsepersonell med spesial kompetanse for de mange brukere og et utvidet aktivitetstilbud til de eldre. I disse miljøtider krever man bedre tilgang på offentlig kommunikasjon gjennom flere bussavganger, samtidig som staten stiller krav om utbygging av renseanlegg. For våre unge fremadstormende barn vil man ha moderne skoler hvor undervisningen er «up to date». Flere og flere ønsker også mulighet til at barna skal bytte skole, av forskjellige årsaker. Det stilles krav om økt kulturtilbud, både for unge og gamle. De færreste tenker på næringsutvikling for denne debatten synes langt på vei å være fraværende i debatten. Historisk har Mandal og Lindesnes i mange år samarbeidet godt på veldig mange områder. Det interkommunale samarbeidet viser dette.

Det synes veldig klart for meg at de krav vi innbyggere stiller til de tjenester kommunen skal ivareta og levere krever en stor og robust kommune. Mandal har innført e-skatt. Etter hva jeg har skjønt er dette gjort for å nedbetale gjeld etter kraftig satsning på tjenester og tilbud til kommunens innbyggere. Men hva vil skje med Lyngdal 4 når de må være med på å betale renseanlegg for Lindesnes, oppgradere egne skoler og kanskje bygge eget renseanlegg? Mandal har satset mye på nye skoler. De har et flott og moderne kulturhus. De har ett flott anlegg rundt idrettsparken, en fin svømmehall, isbane, klatrevegg etc. De har et mangfold innen kultur med turnforening, idrettsklubb, sangforeninger etc. De har et variert kulturtilbud med musikk, revyer, lokale og nasjonale oppsetninger i Buen som i dag også brukes av innbyggere fra Lindesnes. De har ett svært bredt og godt tilbud for veldig mange unge og eldre. Mandal har en legevakt det virkelig står respekt av. Jeg har beklageligvis benyttet meg av denne tjenesten, men du verden for en service. Med tilbud om sengeplass var det nesten som å komme til et lokalt sykehus.

Mandal er en liten «drabantby» til Kristiansand. Fra Lindesnes reiser det i dag mange arbeidstakere til Mandal, noen helt til Kristiansand. En tilhørighet til Mandal kan hjelpe til å legge press slik at vi får enda bedre bussforbindelser, både Mandal og Kristiansand. Det er selvsagt ikke negativ å være en stor kommune når man ønsker utbygging av fiber og andre digitale tjenester og mobil dekning. Men etter mitt syn er det viktigste nærhet til Kristiansand. En stor kommune og ett godt samarbeid med Sørlandets hovedstad kan skape store vekstmuligheter innen næringsutvikling, boligbygging, bedre kommunikasjon etc. Med de krav vi innbyggere stiller til kommunal forvaltning er det vanskelig å forstå hvordan man skal klare dette uten å være en stor kommune. Selvsagt kan man ikke tilfredsstille alle, men i dag har Mandal et variert og godt tilbud. Mulighetene for at dette skal bli enda bedre øker dersom Lindesnes kommune velger Mandal og Marnardal som fremtidig partner.

Det som for mange vil avgjøre valget er følelser. Da bør man spørre seg selv. Hvor har man sine venner? De unge, hvor går byturen i helgen? Hvor tar man båtturen en varm sommerdag? Når man går på revy, er det i Mandal eller Lyngdal? Alt dette, i tillegg til det samarbeidet som eksisterer i dag gjennom det interkommunale samarbeid, tilsier at vi bør velge Mandal og Marnardal. Godt valg.

Trond Langmyr

LES OGSÅ: