De norske særreglene for fornyelse av førerkort er både ressurskrevende og hensiktsløse

Foto: Malin Helen Jørgensen