Uttalelse til søknad om dispensasjon - Strømsvika havn

foto