E 39 og Nye Veiers troverdighet

Hvorfor ikke tunnel forbi Moslandsvannet? Det er et spørsmålene innsenderne stiller her. Foto: Arkivfoto