«Coop Sørvest har aldri hatt planer om å etablere COOP OBS i Mandal»

Kjære Erik Tønnesen og andre gårdeiere i Mandal.

Det er fair å kjempe for egen interesse og Mandal by som handelssted, men det er unfair å drive med den type propaganda som står i debattinnlegget av Erik Tønnesen i Lindesnes Avis mandag 26. oktober.

Coop Sørvest har aldri hatt planer om å etablere COOP OBS i Mandal. Det har aldri, på noen tegninger eller skisser, vært planer om en OBS i Marnarkrysset. Til det er både markedet og tomten for liten. Vi har hele tiden hatt planer om en Extra butikk. En Extra har et lite innslag av faghandelsprodukter, og for den som måtte ønske å se dette med selvsyn, er det bare å besøke Extra på Sanden og Extra i Øvrebyen.

Coop vet at det i dag, basert på medlemsdata, legges betydelig omsetning fra befolkningen i Mandal og Lindesnes i Coop butikkene utenfor nye Lindesnes Kommune, både på OBS i Lyngdal, men også betydelig på Extra Tangvall og Coop Mega Tangvall. Svært mye av dette vil den nye butikken på Ime fange opp.

Storhandelskonsept på Ime vil helt klart, i våre øyne, tilføre Mandal by noe nytt. Det ville være trist for Mandal som by om ikke det skulle blir lagt til rette for butikker Mandal i dag ikke har. Om vi legger til grunn at Mandal har like stor lekkasje til andre bransjer ut av byen, som den vi har til OBS i Lyngdal, er det ikke spesielt oppsiktsvekkende å tro at det nye handelsområde på Ime vil demme opp mye av det som i dag lekker ut av Mandal.

Kay Arne Rakstang Nedrejord
Regionsdirektør
Coop Sørvest SA

Les hele saken med abonnement