Petter Thilesen

Leder i Rødt Lindesnes

Igjen bombes det i Midtøsten.

Krigen har blusset opp på grunn av en uavbrutt undertrykking og diskriminering av palestinere siden landet ble tatt fra dem i 1948. Dette sier Generalsekretæren i FN som ikke lyver, og som heller ikke har noen interesse av å fremstille en sak slik at konflikten blir større enn den allerede er.

Alle må ta ansvar for å stoppe krigen og få fredsforhandlinger på plass.

Denne historien viser en ekstrem mangel på løsninger av konflikten fra vestlig side. Resultatet er stadig flere drepte og ødelagte liv og en vedvarende frykt for å bli drept. Det at gjennomsnittsalderen på Gaza er cirka 18 år og at 70 prosent av befolkningen er flyktninger, er en virkelighet vi må ta inn over oss. (Ifølge FN-rapport av 6.7.15)

Religion er som kjent opium for folket ifølge en av de store tidligere samfunnsanalytikerne. Kan det være denne blindheten hindrer vesten og USA fra å gjøre noe?

Dette er en hat-krig. Jøder og muslimer hater hverandre og resultatet av et pågående folkemord vil ikke gjøre dette hatet mindre, tvert imot. Vi er for lengst på overtid og statsminister Støre må snarest ringe sin statsledervenn i Israel og gi klar og tydelig beskjed om at dette folkemordet må stoppe nå.

Tilsvarende er også hatet mellom ukrainere og russere blitt et problem som kan føre til at en fredsløsning er veldig langt fram i tid. Det skremmende er imidlertid at vi andre som ser på konflikten utenfra, bruker den samme strategien og stilltiende godtar at den eneste løsningen er krig.

Vi har to sammenlignbare kriger i vesten, både i Ukraina og i Palestina. Russland og Israel angriper sine naboer ved å hevde at disse er terrorister og nazister i tillegg til et ønske om å okkupere mer land. De bruker begrepet om rett til å forsvare seg mot naboene.

Israel har i løpet av hele denne perioden fram til nå, jaget palestinerne inn i flyktningleirer på Gaza og Vestbredden. Her holdes mange millioner mennesker som fanger innenfor høye murer og strengt bevoktet kyst. Israels begrunnelse for denne apartheidpolitikken er at palestinerne er terrorister. Russlands begrunnelse er at de trenger tilgang til Svartehavet og ønsker å begrense den vestlige krigsmaskinens inntog i Øst-Europa.

Norge, Vesten og USA har svart med å boikotte russere, Russland og alt annet samarbeid for å stoppe krigen. Samtidig sender vi våpen til ukrainerne og åpner grensene for ukrainske flyktninger. Noe tilsvarende i forbindelse med Israels okkupasjon og krigføring i Midtøsten har ikke vært i tankene våre til tross for regionens 75 år lange krigshistorie.

Burde ikke vi av medmenneskelighet og som svar på folkerettsbruddene Israel står for, også åpne våre grenser for palestinerne? Burde vi ikke også boikotte israelske varer som blir importert til Norge for å vise vår holdning, og for å begrense Israels lyst og evne til krigføring?

I begge disse krigene virker det som det er lite vi kan foreta oss for å stoppe galskapen, men det lille vi kan gjøre er viktig.

Vi må også boikotte israelske varer og vi må sørge for at våre politikere raskt kommer med løsninger, og ikke minst at Norge også anerkjenner Palestina som egen stat i samsvar med hva de fleste landene i verden har gjort.

Husk også å støtte alle underskriftskampanjer mot fortsatt okkupasjon og folkemord!

Petter Thilesen, Leder i Rødt Lindesnes