Statlig finansiering styrker tjenestene til våre eldre

Foto: Marianne Furuberg