Du er en del av Norges beredskap

Foto: Glenn Rokberg / DSB