Regje­ringen setter systemet foran elevene

Nicolai Østeby (18), er fylkesleder for Agder Unge Høyre. Han mener det elevene bør ha rett til fritt skolevalg. Foto: Foto: Unge Høyres landsforbund