Spaltemeter på spaltemeter ble skrevet, folkemøter for den ene og den andre siden ble holdt, og den 15. juni sto debatten i kommunestyret til karakteren 6.

Debatten var lang, med en rekke innlegg og forslag som skulle debatteres, diskuteres og stemmes over. I ettertid skrev FVN om debatten i sin leder, om hvordan et kommunestyremøte skal være (med et hint til Kristiansand og urolighetene der).

Og vi er enig, debatten var god, i kommunestyret. Men kan vi skryte like mye av prosessen i forkant? Den 8. november holdt Vial et åpent folkemøte. Under dette åpne folkemøtet fikk tiltakshaver, en rekke havvind-aktører og næringsklynger være til stede og presentere hva havvindsatsingen kunne bety for Agder og Lindesnes. En satsing som for øvrig nå er helt borte fra planene, og byttet ut med «sjørettet næring».

De som derimot ikke fikk lov til å presentere noe, var gruppa «La Sodevika leve», eller andre som var imot planene generelt. Begrunnelsen for dette var at «det ikke er vanlig i et folkemøte», og at tiltakshaver selv styrer prosessen rundt medvirkning.

Spol fram til 18. april og Sodevika-møte på Doneheia. Her møtte over 40 mennesker opp, fra både nært og fjernt for å få svar på spørsmål de satt inne med. Her møtte ikke politikerne som var for nedsprengingen opp. Hverken ordføreren eller utbyggerne var til stede, og dette ble andre gangen innbyggerne av kommunene vår ikke ble hørt under et møte som omhandlet Sodevika.

Fram mot juni inviterte «La Sodevika leve», med Martine Kjerulf Narum i spissen, de politiske partiene til en tur i Sodevika for å se på det faktiske området. De fleste møtte heldigvis til dette, med unntak av Arbeiderpartiet som slo fast at slike ting gjorde de ikke. Nok en gang fikk ikke redde og spørrende innbyggere møte ordføreren eller partiet hans.

Men ok. Planen blir sendt ut på høring. Veileder for involvering og høring sier at: «Høringsfristen skal normalt være tre måneder, ikke mindre enn seks uker. Høringsfristen skal tilpasses omfanget av tiltaket og hvor viktig saken er». For saken om Sodevika, den viktigste saken vi har hatt på mange tiår, var høringsfristen seks uker. Dette er minimumet av hva den lovlig kan være. Vi spør oss: Hvorfor?

11. juni inviterte «La Sodevika leve», en gruppe som nå omhandler en langt større del av befolkningen enn de fastboende og hytteeiere, politikerne som var for nedsprengingen til debatt. Her valgte disse politikerne ikke å stille opp. Dette var siste gangen innbyggerne i kommunen vår ikke fikk lov til å si noe under et møte som handlet om Sodevika.

Det er lett å være etterpåklok, sies det. Vi kunne lese i Lindesnes avis om politikere som møtte rop som «nei, nei, nei» når de gikk inn i kommunestyret. Og ei mor som prøvde å dytte barna sine mot politikerne som kom sammen til møtet. Dette kan virke som desperate handlinger, men det er nå tid for enkelte politikere i byen å stille seg selv spørsmålet: Hva slags valg ga vi innbyggerne våre?

Vi leser også i Lindesnes avis at stormen rundt debatten har stilnet. La oss gjøre det klinkende klart, at for oss i Lindesnes Venstre så er ikke dette tilfellet. Vi jobber fremdeles kontinuerlig for Sodevika og Homsvika.

Vi er og vil alltid forbli et parti som lytter til innbyggerne våre. Som stiller opp. Som deltar i debattene. Som lever opp til et parti innbyggerne kan kjenne seg igjen i, og et parti hvor folket føler seg hørt. Vi er ikke her for å styre over folket, vi er her for å tjene folket. For det er folket i kommunen vår som stemmer oss inn, og det er folket i kommunen vår som bestemmer når det er på tide å gå.

Leder i FVN skrøt av debatten. Vi var også fornøyd med debatten i kommunestyret, til tross for motsetningene av utfallet. Enhver politiker ville nok generelt sett vært fornøyd med debatten. Men var innbyggerne fornøyde med debatten? For på slutten av dagen er dette det viktigste, og det kan godt tenkes at de som ikke har blitt hørt gjennom hele debatten, ikke nødvendigvis vil være like fornøyde. Og om innbyggerne ikke er fornøyde, har vi egentlig rett til å være det selv?

Ordførerkandidat Lindesnes Venstre, Randi Fredriksen

Listekandidat Lindesnes Venstre, Asle Ydestad Tellefsen