Debattinnlegg

Det er viktig og riktig at en politisk avgjørelse skal kunne diskuteres både i forkant og i etterkant av vedtak. Havnesammenslåingen i 2021 er en slik sak som skal evalueres og eventuelt vurderes i forhold til en reversering. Har sammenslåingen fått konsekvenser for kommunen vår og gikk undertegnede i mot sammenslåingen med holdbare argumenter?

Den forventede diskusjonen rundt havnesammenslåingen dukket nemlig aldri opp. Et hederlig forsøk må likevel nevnes da Frps representanter i kommunestyret prøvde å stille flere spørsmål uten at de fikk i gang noen diskusjon og saken gled derfor fort igjennom. I havnestyret, hvor jeg den gangen var representant, fikk vi beskjed om å være positive og åpne for sammenslåingen.

I Lindesnes avis kunne vi for kort tid siden lese at ikke alle var like fornøyde og at det finnes andre synspunkter på havnesammenslåingen og at alt tydeligvis ikke er slik vi trodde. Politikerne viste tydeligvis ikke at vi med dette hadde gitt fra oss både havnesjef, styringen, kapital og eiendomsforvaltning til Kristiansand havn for å kunne stable på beina et nytt selskap i form av Kristiansand Havn IKS.

Det som imidlertid er helt sikkert er at ikke alt var så mye bedre før. To tredeler av havnedriften som tidligere lå under Lindesnes Havn KF ble flyttet ut og inn i Kristiansand Havn IKS.

Jeg har fulgt denne utviklingen siden sammenslåingen og jeg må faktisk innrømme at vi nå har en profesjonell havn i Lindesnes. Fra første dag har Kristiansand Havn IKS hatt fokus på å drifte havneanleggene til beste for brukerne og næringslivet.

Det er brukt mye penger, men dette var noe som burde vært gjort for flere år siden. Isteden var havnestyret i Lindesnes mest opptatt av å ha høyest mulig overskudd for blant annet å kunne legge til rette for større aktivitet i Strømsvika. Dette gikk på bekostning av et forsvarlig vedlikehold og nødvendig antall ansatte.

Mye vedlikehold er endelig utført og havnene fremstår nå som fullt oppgraderte og i god stand selv om det ennå gjenstår en del før vi kan si at det er ryddet opp i gamle synder.

Havnedriften i den gamle havnen var slik at det akkurat balanserte uten at det gikk utover aktiviteten. I ettertid ser jeg at dette var en stor prestasjon som gav belønning i form av overskudd i regnskapene. At både jeg og havnesjefen hadde harde og stressede arbeidsdager feide vi under teppet slik at alt skulle se tilforlatelig ut.

Løsningen fremover kan se ut til å være uavklart, men dagens drift av havneanleggene er veldig bra og det som eventuelt kan vurderes er om stordriftsfordelene gjenspeiles i driften. Det andre momentet som ble løftet høyt var at med Kristiansand havn på laget så ville mulighetene for videre utvikling av Strømsvika være sikret.

Når det gjelder småbåthavner og gjestehavner kan det være på tide å tenke nytt da omstruktureringen gir nye utfordringer med mindre arbeid i driften av Lindesnes Havn KF. Kanskje tiden nå er moden for at småbåthavner og gjestehavn legges direkte under kommunen og ikke lenger skal være organisert i et eget havneforetak?

Jeg er altså ikke lenger like sikker på om havnesammenslåingen er uheldig for Lindesnes kommune. Imidlertid kan argumenter som brukes om kommunesammenslåingen også brukes i denne sammenheng. Ble det gjort nødvendige konsekvensutredninger og er det sikkert at stordriftsfordelene gjør driften rimeligere og gir et bedre servicetilbud?

I den nye havnen sitter havnesjefen i Kristiansand og Lindesnes har mindretall i havnestyret IKS. Veien er altså litt lenger til «der makta sitter» og kan gjøre at tilhørigheten til havnedriften i Lindesnes er svekkes. Prioriteringer av nye prosjekter er heller ikke like sikkert når havnestyret IKS skal velge veien for havnene fremover.

Petter Thilesen – pensjonert havnearbeider