Mange hoppet nok i stolen da de leste om havnens bønn/krav om 40 millioner kroner i tilskudd fra eierkommunene. Men vi blir beroliget av ordfører Alf Erik Andersen og daglig leder i Strømsvika-selskapene, Ove Nodeland: Dette er noe som har ligget i kortene siden 2015, og presisert gjennom ny avtale i 2021, så dette er ingen overraskelse og plutselig oppstått situasjon. Det var godt å få vite, og skulle angivelig vise at her har man full kontroll. Det skulle da også bare mangle.

Men hovedsaken her er det plutselige behovet for å få tilført 40 millioner kroner. Når man har visst om denne innløsningsplikten siden 2015, skulle man tro at man hadde bygget opp et fond til å dekke beløpet. Nå gir ordfører og daglig leder inntrykk av at de har visst om kravet, men glemt å tenke på pengene.

Både ordføreren, daglig leder og Havnestyret er folk som kjenner de offentlige systemene godt, de burde i alle fall skjønne at et krav på 40 millioner kroner ikke er kjærkomment innspill i det budsjettarbeidet man nå tar fatt på. Ordføreren har vært tydelig på at planene om helsehuset må tas ned, det opprinnelige forslaget ble altfor dyrt. Her skal det strammes inn.

Men et krav på 40 millioner, ut av det blå for alle andre, er visst uproblematisk? Med syv ukers frist? Jeg vil påstå at hvis her ikke er en skjult agenda, så har både ordfører, daglig leder og Havnestyret et troverdighetsproblem. Men vi lar oss gjerne opplyse.

Gustav Reiersen