Kommentar til Carl-Gunnar Lunde – How dare you!

Flott at dette blir tatt offentlig opp!

Jeg har mange av de samme inntrykkene, med 47 års erfaring med helsevesen
og hjelpeapparat. Når det gjelder hjelp, pleie og omsorg for de som av
forskjellige grunner ikke er istand til å si fra og forklare ting selv, mener jeg at
det er nødvendig med klare og tydelige (og til dels detaljerte) instrukser, som
skal følges av alle.


Det er to ting som er sikre i systemet; at det stadig vil være mange forskjellige
mennesker som er på jobb, nye folk, vikarer etc, og at det er forskjell på folk.
Nettopp derfor er det nødvendig og viktig med informasjon, opplæring, og
instrukser, og det er ledernes ansvar å sørge for at det blir gjennomført, og
fulgt opp.
Hvilken institusjon, offentlig eller privat, kan (og vil!) bruke disse tingene som
begrunnelse for å ikke å prøve å unngå feil? Er det godt nok å si at «det er bare
sånn det er, vi kan ikke gjøre noe med det»?

Ella Abrahamsen

Les hele saken med abonnement