Valgfrihet for familien

FrP vil vise småbarnsforeldre mer tillit og la familien selv bestemme hvordan foreldrepermisjonen skal fordeles. Alle familier er forskjellige, med ulike behov, ulike jobbsituasjoner, ulike lønnsinntekter og ulike ønsker om å være hjemmeværende. Derfor ønsker vi ikke å detaljstyre permisjonstiden til nybakte foreldre.

Vi mener at det er riktig å la familiene selv bestemme over sine egne permisjonsuker. Politikere som ønsker å detaljstyre permisjonstiden sier egentlig at de ikke har tillit til dagens foreldre, og at de ikke har tiltro til at foreldrene vil gjøre det som er til barnets beste.

Har vi virkelig så liten tillit til fedrene at vi må lovfeste antall uker de skal ha sammen med sitt eget barn?

Jeg er av den tro at fedrene er like engasjerte og opptatte av barna sine som vi mødre, og at de prioriterer barna på best mulig måte.

I dagens tredelte permisjonsordning, der far har 15 uker, mor 15 uker og 16 uker er valgfrie, bruker fedrene alle sine uker i mange familier. I tillegg er det en rekke fedre som bruker av den valgfrie potten i tillegg.

Jeg har så stor tillit til dagens fedre at jeg tror de vil fortsette med dette, selv om ikke det er lovpålagt. Vi trenger ikke tvinge fedrene til å være sammen med barna sine. Familiene trenger ikke tvang, de trenger bare valgfrihet.

Det er til syvende og sist barnets første leveår denne ordningen er til for. Barnets ve og vel skal være fokuset, ikke hvordan permisjonen fordeles mellom mor og far.

Unni Nilsen Husøy

Ordførerkandidat, Lyngdal FrP

Les hele saken med abonnement