Omsorgssvikt fra uvitende kommunepolitikere?

foto