Kommunesammenslåing – tap av viktige kvinnearbeidsplasser

foto