Hva har skjedd siden prestens barndom?

Jeg leste innlegget til presten Knut Sand Bakken i meninger 9. juni. Han skriver om at da han vokste opp på Sørlandet, var det klare skiller mellom de som var innenfor og utenfor, de personlige kristne og de andre. Sørlandet har fått en ærestittel som de fleste ser negativt på, og det er at landsdelen tilhører «Bibelbelte». I det ligger det er bekjennelse at menneskene her bruker bibelen i sitt daglige liv og virke. Men det var nok før, for nå er det å være en kristen ikke så vanlig her på Sørlandet heller. Hva har skjedd siden prestens barndom? Jeg har aldri vært så opptatt med lærespørsmål i mitt daglige liv, men at det livet jeg lever kan gjenspeile Jesus tro. Personlig kristen er jo en bekjennelse, som betyr at jeg har gitt mitt liv til Jesus, er født på ny, slik at det livet jeg nå lever, det lever jeg i Jesus Kristus. Jesus kunne møte og snakke med enhver han møtte på sin vei, men han slo ikke av på Guds ord. «Det står skrevet» var Jesus sin dokumentasjon på rettroenheten. Den rike mannen kom til Jesus og ville vite veien til «det evige liv» og svaret Jesus ga ham var : Selg alt det du eier og gi det til de fattige, kom så å følge meg. Det ble for mye forlangt for den rike og han forlot Jesus. Jesus sier : «Gå inn gjennom den trange port! For vid er den port og bred er den vei som fører til fortapelsen, og mange er de som går inn gjennom den. Men trang er den port og smal er den vei som fører til livet, og få er de som finner den.» Matt 7,13-14. Så Jesus sier selv at der er to veier å gå på i vårt «åndelige liv». «Den som ikke er med meg, er mot meg, den som ikke samler med meg, han sprer.» Luk 11, 23. Alle dem som tar imot Jesus som sin frelser, den ga han rett til å bli Guds barn. Vil du møte Jesus og være med ham for evig, da må du ta imot frelsen han ga oss på Golgata kors.

Jesus kommer snart igjen for å hente sin «brud», de frelste, til himmelen.

Hans Halvorsen

Les hele saken med abonnement