Debattinnlegg

Debatten rundt hva som skal skje med Strømsviga har vakt sterkt engasjement. Politikerne er opptatt av mulighetene for å skape arbeidsplasser for en fremtidsrettet næring, og da må man legge til rette med ferdig regulert område for industri og sjøverts transport, og samtidig med god veiforbindelse. Her fremstår Strømsviga som det ideelle området i vår kommune, og som vårt bidrag i Agders bestrebelser på å innta en ledende rolle i landets satsing på havvind og grønn energi.

På den annen side ser man et meget sterkt engasjement mot det som for mange fremstår som en totalt uakseptabel rasering av sårbar natur, nær bykjernen og boligområdet i Kleven og Persheia, med støyproblemer både i utbyggingsfasen og ved videre drift. Engasjementet i befolkningen gjør inntrykk på politikerne, og de er villige til å lytte til kommentarer og innspill, og vil forhåpentligvis ta hensyn til disse. Kan man tenke seg et kompromiss?

Strømsviga skjærer som en V inn i landskapet. Det er fullt mulig å fylle igjen V-en og anlegge ny kaifront lenger ute, på tvers av vika. Dette vil kunne gi nytt og viktig areal, lengre dypvannskaifront, og redusere behovet for inngrep i naturen rundt. Samtidig ville det redusere belastningen for dem som ellers blir sterkt berørt av de foreliggende utbyggingsskissene, og slik ta ned konfliktnivået. Teknisk kan dette ikke være noe problem, og kompetansen er vel på plass i det lokale næringslivet. Det burde også være god tilgang på kortreist utfyllingsmasse, med så mange utbyggingsprosjekter det ellers er i regionen, kanskje kunne det bli mulig å hente stein fra den videre utbyggingen av E-39, og andre utbyggingsprosjekt.

Ja, vi vil gjerne ha nye arbeidsplasser, men her føler jeg politikerne er noe i utakt med innbyggerne når det gjelder utsprengning til næringsområde. Ellers er det interessant å se debatten i et lengre perspektiv: Mandal har lang tradisjon som industriby, industrien er noe av ryggraden i lokalsamfunnet, og fortjener støtte fra lokalpolitikerne. Samtidig bør vi vurdere i hvilken grad man i fremtiden skal satse på ny industri, eller tenke næringsliv i et videre perspektiv.

For en del år siden var tanken å vri mer over til veksten innen IT-næringer, og skaffe høykompetent arbeidskraft og nye arbeidsplasser for unge med datakunnskap. Vi har sett noen slike etableringer de siste årene, uten at det vel har vært resultat av politisk arbeid. Kanskje kunne man sette inn mer trøkk på en slik utvikling? Kommunen vil i alle fall trenge økt tilgang på strøm. Og den får man ikke i Strømsviga.

Gustav Reiersen