Kristiansand Havn IKS sitter nå midt i en prosess hvor det blir gjennomført en ny ringvirkningsanalyse. Denne analysen skal belyse og samle informasjon fra alle brukere, partnere og andre interessenter som ser behov for bruk av havn og kaikant. Denne analysen skal være klar allerede i april 2024. For å ha noe å sammenligne med vil jeg trekke fram noen tall fra siste ringvirkningsanalyse som ble gjort i 2019 til 2020.

Ringvirkningsanalysen sier noe om havneklyngen. Havneklyngen består av alle aktører som bruker, opererer i og har behov for bruk av arealer i havn og kaikanter direkte. I 2019 sysselsatte havneklyngen totalt 9611 årsverk. Av disse var 6007 direkte sysselsatt i havneklyngen som da opererer direkte i og med havna. 2403 årsverk er indirekte sysselsatt, disse arbeidsplassene skapes gjennom aktiviteter som går utover havneklyngen og havnas arealer direkte. Og de virkningene av havneaktivitet stimulerte til ytterlige 1201 årsverk. Disse arbeidsplassene står for verdiproduksjon kompetanse og utvikling av kommunen og regionen vi alle er så stolte av.

Når vi da vil se på omsetningen fra forretningsaktivitetene i havneklyngen i Kristiansand fra 2019 finner vi at de utgjorde så mye som 22,8 millioner kroner. Den totale verdiproduksjonen utgjorde samme år 7,8 millioner kroner hvorav 5,4 millioner kroner defineres som en direkte verdiproduksjon. Den indirekte verdiproduksjonen viste seg å være 1,8 millioner korner og en stimulert verdiproduksjon på over 8 millioner kroner.

Både arbeidsplassene og verdiproduksjonen har en direkte påvirkning på de kommunale skatteinntektene. I vår forrige ringvirkningsanalyse fra 2019/2020 finner vi faktisk at de økonomiske aktivitetene i havneklyngen opprettet 579 millioner kroner i direkte kommunale skatter. Den indirekte og stimulerte produksjonen var på så mye som 332 millioner kroner. Når man legger dette sammen ser vi at skatteproduksjonen til havneklyngen er på totalt 911 millioner kroner. Totalt i 2019 ble det skapt 2.6 milliarder kroner i skatter i Kristiansand kommune, det vil si at havneklyngens 911 millioner er så mye som 32 prosent av skatteproduksjonen. Her er det viktig å merke seg at ikke alle de 32 prosentene kommer fra aktiviteter i Kristiansand kommune, men inkluderer også skatteinntekt i andre kommuner i Agder. Det er også viktig å bemerke seg at denne ringvirkningsanalysen ble gjennomført før Kristiansand Havns IKS var operativt, og vi gleder oss over også å se på de samme virkningene i Lindesnes i denne omgang.

Den kommende ringvirkningsanalysen vil også se nærmere på hvordan behovene til havn er i endring. Denne behovsendringen går hånd i hånd med næringer i omstilling, nye markeder og industrier og et Europa i endring.

Sjøveien er Norges viktigste og mest miljøvennlige transportvei for gods og varer. Kristiansand Havn IKS ligger spesielt gunstig til som krysset inn til Norge fra Europa med E18, E39 og riksvei 9 tett på kaikant. Europa setter sin lit til at havnene skal kunne lagre og distribuere nye energibærere og drivstoff. Bedrifter skal bli mer sirkulære og bærekraftige og Europa trenger desperat mer fornybar energi. Logistikk kjeden er i utvikling og vi ser at containerskipene ikke bare blir større, men også skal over på nye drivstoff som for eksempel hydrogen, ammoniakk og metanol. Du og jeg som privatpersoner skal reise mer miljøvennlig og det tar fergerederiene på alvor. I tillegg ser vi at cruisenæringen virkelig tar bærekraft og omstilling inn i utvikling og strategi både med tanke på avfallshåndtering, landstrøm og nye energibærere om bord.

I Agder ser vi tydelige politiske vedtak mot å styrke Agder som fornybarregionen knyttet til hydrogen, ammoniakk og havvind.

I Agder ser vi tydelige politiske vedtak mot å styrke Agder som fornybarregionen knyttet til hydrogen, ammoniakk og havvind. Industriene i regionen har stått støtt i en krevende omstilling og vi ser flere prosjekter regionalt som underbygger dette. Vi venter i spenning på å se deres innspill til hva som kreves av infrastruktur i og på havna, men også på veinett og ønskede transportkorridorer.

Ringvirkningsanalysen post pandemi kommer i april og for første gang skal data fra to kommuner settes sammen og ses i sammenheng med regionale målsettinger.

Kristiansand Havn IKS er til for industrien og næringslivet. Vi er en brikke av mange som skal bidra til å sikre konkurransekraft og attraktivitet i region og kommuner. Vi ønsker å fortsatt jobbe for å være Norges mest moderne havn.

Isabelle-Louise Aabel

Kommuniksjonssjef Kristinsand Havn