Hva vil partiene konkret gjøre for å oppnå heltid?

foto